Robbanásvédelem

Robbanásbiztos villamosberendezések vizsgálata

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet értelmében az üzemeltető köteles az ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a rendeletben meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.
A Magyar Szabványügyi Testület által kiadott, MSZ EN 60079-17:2014 számú, „Robbanóképes közegek. 17. rész: Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása” megnevezésű kiadványa határozza meg az üzemeltetők számára a villamos berendezések egyéb alapvető létesítési és felülvizsgálati követelményeit.
A felülvizsgálat, az alapvizsgálatokon túl sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelő megnevezésű jogosultsággal rendelkező személy által végezhető.

A műszaki felülvizsgálat előzményei:
Az MSZ EN 60079-17:2014 számú szabványban megfogalmazottak alapján, a robbanásveszélyes környezetben működő villamos gyártmányok beruházójának felelőssége, hogy gondoskodjon a villamos gyártmányok kivitelezése során (üzembe helyezés előtt) és a rendszeresen ismétlődő ellenőrzések alkalmával, ezen szabvány előírásai szerint kerüljön felülvizsgálatra.

A műszaki felülvizsgálat célja:
Az ellenőrzés célja, hogy megvizsgáljuk a gyártmányok állapotát, majd a működtetés és az elhelyezés figyelembe vételével döntést hozunk a folyamatos üzemeltetésre vonatkozó alkalmasságról. A robbanásvédelemet befolyásoló részek és a műszaki jellemzők ellenőrzése szemrevételezéssel, valamint műszaki méréssel történik.

A szemrevételezés során a termék robbanásbiztos szempontból releváns tartozékainak és alkatrészeinek hiánytalanságát és állapotát vizsgáljuk meg.

A vizsgálat alkalmával műszaki mérés bevonása mellett szükséges ellenőrizni az üzemeltetés során megváltozható és az üzemeltetés területén vizsgálható robbanásvédelemre hatást gyakorló tényezőket.
A felülvizsgálat fokozatai alapján lehet:

 • szemrevételezéses
 • közeli
 • részletes.

A felülvizsgálat fokozatai az MSZ EN 60079-17:2014 szabványban definiált felülvizsgálati program alapján figyelembe vett, a gyártmányok helyszíni szerelés-ellenőrzését és a jegyzőkönyvben történő kiértékelését jelenti.
A felülvizsgálatok tartalmazzák az adott gyártmány alkalmazási jelét, valamint ennek igazolását alátámasztó tanúsítvány vagy gyártói nyilatkozat alapján való alkalmazhatóságát.

Villamos berendezés robbanásveszélyes környezetben akkor használható, ha rendeltetésszerű használata esetén gyújtásveszélyt környezetére nem jelent.
A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Az előírás azokra a készülékekre nem vonatkozik, amelyek rendeltetésükből eredően folyamatos üzemre lettek tervezve, ebből következve, kikapcsolt állapotnak értendő az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

Épületek átalakítása, felújítása, átépítése, valamint a kijárati útvonalak időleges vagy tartós használaton kívül helyezése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Azon biztonsági jelek, amelyek kikapcsolt állapotukban is információt hordoznak, gondoskodni kell, hogy azok ne legyenek láthatóak.

A robbanásbiztos berendezés kezelője szakképesítésének következtében az alábbi munkafeladatok elvégzését láthatja el:

A robbanásbiztos villamos berendezés kezelés, szerelés keretében a szakember robbanásveszélyes, vagy később annak minősített környezetben elosztó-berendezést, erős- és gyengeáramú vezetékhálózatot, fűtőkábelt, érzékelő-, vezérlő- és szabályozókészüléket, világítási berendezést és készüléket, valamint ezen helyeken található gépészeti berendezéseket, villámhárító berendezést létesít és felülvizsgál, hibákat tár fel, karbantart, javít és felújít, ezen berendezések kezelését elvégzi.
A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort szerel, villamos gépet, készüléket létesít és felülvizsgál, hibákat tár fel, karbantart, javít és felújít, a berendezések kezelését elvégzi. Gépészeti berendezések szerelése során a helyi technológiai igényeket kiszolgáló gépészeti berendezést létesít és felülvizsgál, karbantart, javít és felújít, a berendezések kezelését elvégzi.
Robbanásbiztos berendezéseket üzembe helyez, üzemeltet, ellenőriz, karbantart.
Munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával.
Robbanásbiztos helyiségekre, szabadterekre vonatkozó zónabesorolási szabályokat betartja. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok, és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít. Biztonsági, környezetvédelmi előírásokat betartja, betartatja.

A robbanásbiztos berendezés kezelője szakképesítéssel rendelkező személy képes:

 • robbanásveszélyes térségben (robbanóanyagok kivételével) alkalmazott villamos, és gépészeti
 • gyártmányokat létesíteni, felülvizsgálni, karbantartani, javítani és felújítani, berendezéseket kezelni
 • robbanásbiztos villamos és gépészeti berendezéseket üzembe helyezni, üzemeltetni, felülvizsgálni
 • robbanásbiztos helyiségekre, szabadterekre vonatkozó zóna-besorolási szabályokat betartani, betartatni
 • biztonsági, környezetvédelmi előírásokat betartani, betartatni
 • gázkoncentráció-mérő készüléket (gyártmány), illetve gázkoncentráció-mérő rendszert kezelni
 • (üzemeltetni) felülvizsgálni, karbantartani és javítani
 • gázkoncentráció-mérést végezni
 • munkatevékenységet dokumentálni
 • üzemeltetés, kezelés, felülvizsgálat során hibákat feltárni.

A felülvizsgálat és dokumentálás folyamata:

A konkrét árajánlat adása előtt, az elvégzendő feladat jellegét figyelembe véve, helyszíni felmérést végzünk.

A felülvizsgálat célja a különböző robbanásveszélyes gyújtóforrások kizárása.

Első lépésben tisztázni kell, a villamos berendezések minősítésének meghatározásához a robbanásveszélyes anyag tűzveszélyességi jellemzőit és a környezet villamos besorolását.
A berendezések vizsgálata az adattáblájukon feltüntetett adatok alapján történik.
A robbanásbiztos berendezések alkalmasságának ellenőrzését követően, megvizsgáljuk annak felszerelési szakszerűségét, szabványos módját, állapotát és a rendszeres karbantartás megfelelőségét. A vizsgálatot tételesen, ahol lehet, szúrópróbaszerűen folytatjuk le.

Azon helyeken, ahol a villamos biztonságtechnikai mérések idején robbanásveszély áll fenn, a veszélyforrást meg kell szüntetni és kizárólag a biztonságos környezet megteremtését követően lehet a felülvizsgálatot kezdeményezni.

A villamos berendezések használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az Érintésvédelmi mérést, a Villámvédelmi mérést és az Erősáramú berendezések (Tűzvédelmi) szabványossági felülvizsgálatát, helyiség vagy szabadtér esetén 3 évenként el kell végeztetni, melynek nyilvántartását minősítő iratban, illetve felülvizsgálati jegyzőkönyvben dokumentáltatni szükséges. A felülvizsgálat alapjául a naptári nap az irányadó.

 

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Kérjen visszahívást vagy ajánlatot az alábbi form kitöltésével és kollégáink hamarosan keresni fogják a megadott elérhetőségeken.